GD1 - Ejendomsdataprogrammet GD2 - Adresseprogrammet
Sekvensdiagrammer
Diagrammer for tværgående processer i GD1 og GD2. v1.0
Sekvensdiagrammer med service navne inkluderet
Relationer mellem de enkelte registre
Grunddatamodellerne

Sekvensdiagrammer er en grafisk fremstilling af de tværgående forretningsmæssige processer - her på tværs mellem registrene i grunddataprogrammet og i adresseprogrammet

GD1 er forkortelsen for grunddataprogram 1 og det samlende program for projekterne i ejendomsdataprogrammet. Der er følgende projekter i GD1: BBR, Ejerfortegnelsen (nyt!), Matriklen, Ejendomsbeliggenhedsadressen (ny!)

GD2 er forkortelsen for grunddataprogram 2 og det samlende program for projekterne i adresseprogrammet. Der er følgende projekter i GD2: DAR, DAGI, Danske stednavne